Đánh giá đường kính cốt thép

Qua hòm thư điện tử của Trung tâm Tin học, Viện chuyên ngành kết cấu CTXD – Viện KHCN Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ông Trần Luân, địa chỉ Email (mailto:ttnluan@gmail.comttnluan@gmail.com) hỏi: – Theo tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 “Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu” quy định “cốt thép dùng trong thiết kế bêtông cốt thép phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574:1991 và TCVN 1651:1985.
– Khi tôi đem thép đi thí nghiệm thì đơn vị thí nghiệm lại đánh giá thép tròn trơn theo TCVN 1651:1985, còn thép gân lại đánh giá theo TCVN 6285:1997 và bảo rằng dung sai đường kính đạt theo tiêu chuẩn.
– Nhưng khi đơn vị thực hiện “kiểm tra chứng nhận chất lượng phù hợp” xem kết quả thí nghiệm, lại đánh giá đường kính cốt thép theo TCVN 6285:1997 và theo mục 4.1.5 của TCVN 4453:1995 “đường kính cốt thép không được vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính” và kết quả là thép của tôi không đạt đường kính danh nghĩa theo TCVN 4453:1995.
– Như vậy trong 3 cách đánh giá đường kính danh nghĩa của cốt thép TCVN 1651:1985, TCVN 6285:1997 và mục 4.1.5 của TCVN 4453:1995 tiêu chuẩn nào là đúng?

Về vấn đề này, sau khi xem xét, Viện chuyên ngành kết cấu CTXD – Viện KHCN Xây dựng có ý kiến nh#ư sau:

1. Tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu” qui định cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải phù hợp với TCVN 5574:1991 “Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 1651:1985 “Thép cốt bê tông cán nóng” là đúng.

2. TCVN 1651:1985 (mục 1.4) qui định: “Sai lệch về đường kính của thép cốt nhẵn (tức thép tròn trơn) phải phù hợp với TCVN 1650:1985”.
TCVN 1651:1985 không qui định sai lệch về đường kính cốt thép gai nên đơn vị thí nghiệm đã áp dụng TCVN 6285:1997 để đánh giá đường kính cốt thép gai (Mục 4.TCVN 6285:1997 quy định về kích thước, khối lượng và dung sai của cốt thép gai). Như vậy, đơn vị thí nghiệm đã áp dụng đúng tiêu chuẩn.

3. TCVN 4453:1995 không đề cập đến TCVN 6285:1997 (do TCVN 4453 ban hành trước). TCVN 1651:1985 lại không qui định về dung sai đường kính cốt thép gai, do đó đơn vị Kiểm tra chứng nhận chất lượng phù hợp đã áp dụng TCVN 6285:1997 để đánh giá đường kính cốt thép là hợp lý.

Đơn vị Kiểm tra chứng nhận chất lượng phù hợp xem kết quả thí nghiệm và áp dụng TCVN 4453:1995 (mục 4.1.5) để đánh giá thép của công ty Sao Việt có đường kính không đạt tiêu chuẩn là không đúng, vì TCVN 4453:1985 (mục 4.1.5) qui định sự hao mòn cho phép về đường kính của cốt thép xảy ra do các điều kiện khách quan trong quá trình thi công không được vượt quá 2%, điều này hoàn toàn khác với qui định về dung sai cho phép của đường kính cốt thép.

Với các lý do nêu trên, Viện CN Kết cấu CTXD – Viện KHCN Xây dựng có các ý kiến như sau:

TCVN 1651:1985 và TCVN 6285:1997 qui định dung sai cho phép của đường kính cốt thép. Các tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá đường kính cốt thép trước khi đưa vào dùng cho công trình.

TCVN 4453:1995 qui định mức độ hao mòn cho phép của đường kính cốt thép khi bị giảm tiết diện do các nguyên nhân khách quan trong quá trình thi công. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá sự hao mòn đường kính cốt thép trong quá trình thi công.

Viện chuyên ngành kết cấu CTXD – Viện KHCN Xây dựng

theo quanlyduan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s